MENU CLOSE

About My Works.

Munkám az ember sérülékenységének organikus visszatükrözése „sík – képek”, valamint a térben megjelenő objektek által, amelyeket különböző már létező fizikai struktúrák kontextusába ágyazok sok esetben térrajzként. Ezek együttes szerepeltetése pedig egy belső pszichés tér atmoszféráját kelti, ahol különböző sejtek és organizmusok szerves egésze alakul ki, változatos kapcsolódási formák által.
Mutáció című sorozatomon a legegyszerűbb rajzi elem, a vonal térábrázolási lehetőségeit használom fel. A vonal nem, mint formát határoló körvonal jelenik meg , hanem egy sajátos szabályok szerint felépülő struktúrát ad. Az így keletkező motívum hol sűrűbb, hol ritkább, hol párhuzamos, hol egymást metsző szövetszerű anyagának építőelemeként. A sorozat egyes darabjain ugyan hasonló „képletek” szerint felépülő struktúrák jelennek meg, de fellelhetőek eltérések is melyek az egész kompozícióra kihatnak. Ezek a szerkezeteken belül bekövetkező „génmódosulások” eredményezik a képi „mutációkat”.

 

(English translation coming soon!)